Kontaktné informácie

Sídlo firmy a poštová adresa:

Forma, s.r.o.
Čajkovského 4
811 04 Bratislava

E-mail:
      informácie:  forma@forma.sk
      obchod a fakturácia: obchod@forma.sk

Telefón:  02 5249 7058

IČO:   31378064
Daňové identifikačné číslo (DIČ):   2020303098
Identifikačné číslo pre DPH (VIES):   SK2020303098

Zap. V OR OS Bratislava I, Odd.: Sa, Vložka č. 7484/B

Mapa: