Forma online obchod – Objednávka

Kód Popis Jedn. cena Počet kusov Celk. cena DPH
MORFIXPDF MorfixPDF 165,00 € 165,00 € 20%
Celková cena bez DPH: 165,00 € 4971,00 Sk
20% DPH: 33,00 € 994,00 Sk
Celková cena k úhrade: 198,00 € 5965,00 Sk

Objednávateľ

Súkromná osoba:
Podnikateľský subjekt:
Podnik*:
Objednávka č.:
IČO*:
DRČ*:
DČ pre DPH:
Meno*:
Ulica*:
Mesto*:
PSČ*:
Telefón**:
e-mail**:


*   povinné údaje
** uveďte aspoň jeden