Forma online obchod – Objednávka

Kód Popis Jedn. cena Počet kusov Celk. cena DPH
SLPACKCV Jazyková podpora pre Core Ventura 115,00 € 115,00 € 20%
Celková cena bez DPH: 115,00 € 3464,00 Sk
20% DPH: 23,00 € 693,00 Sk
Celková cena k úhrade: 138,00 € 4157,00 Sk

Objednávateľ

Súkromná osoba:
Podnikateľský subjekt:
Podnik*:
Objednávka č.:
IČO*:
DRČ*:
DČ pre DPH:
Meno*:
Ulica*:
Mesto*:
PSČ*:
Telefón**:
e-mail**:


*   povinné údaje
** uveďte aspoň jeden