Forma online obchod – Objednávka

Kód Popis Jedn. cena Počet kusov Celk. cena DPH
SLPACKLN Jazykový korektor pre Lotus Notes 40,00 € 40,00 € 20%
Celková cena bez DPH: 40,00 € 1205,00 Sk
20% DPH: 8,00 € 241,00 Sk
Celková cena k úhrade: 48,00 € 1446,00 Sk

Objednávateľ

Súkromná osoba:
Podnikateľský subjekt:
Podnik*:
Objednávka č.:
IČO*:
DRČ*:
DČ pre DPH:
Meno*:
Ulica*:
Mesto*:
PSČ*:
Telefón**:
e-mail**:


*   povinné údaje
** uveďte aspoň jeden