Forma online obchod – Objednávka

Kód Popis Jedn. cena Počet kusov Celk. cena DPH
UZ220 Úplné znenia zákonov SR 50,00 € 50,00 € 20%
Celková cena bez DPH: 50,00 € 1506,00 Sk
20% DPH: 10,00 € 301,00 Sk
Celková cena k úhrade: 60,00 € 1808,00 Sk

   Zároveň si objednávam pravidelnú aktualizáciu 4-krát ročne, každú za 10,00 €.

Objednávateľ

Súkromná osoba:
Podnikateľský subjekt:
Podnik*:
Objednávka č.:
IČO*:
DRČ*:
DČ pre DPH:
Meno*:
Ulica*:
Mesto*:
PSČ*:
Telefón**:
e-mail**:


*   povinné údaje
** uveďte aspoň jeden