Forma online obchod – Objednávka

Kód Popis Jedn. cena Počet kusov Celk. cena DPH
ZZSR Elektronická Zbierka zákonov SR 130,00 € 130,00 € 20%
Celková cena bez DPH: 130,00 € 3916,00 Sk
20% DPH: 26,00 € 783,00 Sk
Celková cena k úhrade: 156,00 € 4700,00 Sk

   Zároveň si objednávam pravidelnú aktualizáciu 1-krát ročne, každú za 16,00 €.

Objednávateľ

Súkromná osoba:
Podnikateľský subjekt:
Podnik*:
Objednávka č.:
IČO*:
DRČ*:
DČ pre DPH:
Meno*:
Ulica*:
Mesto*:
PSČ*:
Telefón**:
e-mail**:


*   povinné údaje
** uveďte aspoň jeden