Forma online obchod – Objednávka

Kód Popis Jedn. cena Počet kusov Celk. cena DPH
ZZUZ Elektronická Zbierka + Úplné znenia 145,00 € 145,00 € 20%
Celková cena bez DPH: 145,00 € 4368,00 Sk
20% DPH: 29,00 € 874,00 Sk
Celková cena k úhrade: 174,00 € 5242,00 Sk

   Zároveň si objednávam pravidelnú aktualizáciu:
      – Elektronickej Zbierky zákonov 1-krát ročne každú za 16 €
      – Úplných znení predpisov 4-krát ročne každú za 10 €

Objednávateľ

Súkromná osoba:
Podnikateľský subjekt:
Podnik*:
Objednávka č.:
IČO*:
DRČ*:
DČ pre DPH:
Meno*:
Ulica*:
Mesto*:
PSČ*:
Telefón**:
e-mail**:


*   povinné údaje
** uveďte aspoň jeden