MorfixEngine

Moduly lingvistického fulltextového vyhľadávania

MorfixEngine obsahuje:

  • podrobnú dokumentáciu použitia jednotlivých funkcií
  • príklady volaní z programovacích jazykov C/C++, Visual Basic, Delphi,...

Umožňuje pridať schopnosti morfologického indexovaného vyhľadávacieho systému Morfix do desktopových alebo internetových aplikácií. Technologický základ systému Morfix je popísaný na stránke Technológie.

Flexibilita a škálovateľnosť

Flexibilita a široká rozšíriteľnosť umožňujú prispôsobenie špecifickým potrebám projektu, či už je to malá databáza alebo rozsiahly systém na správu dokumentov.

Unikátne možnosti inteligentného vyhľadávania

K dispozícii sú všetky voliteľné vlastnosti lingvistického vyhľadávania – lematizátor, slovník synoným, fuzzy vyhľadávanie, logické výrazy, frázy, náhradné znaky, ...

Jednotlivé funkčnosti je možné použiť samostatne alebo v akejkoľvek kombinácii.