MorfixPDF

Lingvistické fulltextové vyhľadávanie pre Adobe Acrobat

MorfixPDF je vysoko produktívny nástroj na vytváranie, správu a distribúciu fulltextových indexov k dokumentom vo formáte PDF, ako aj na rýchle lingvistické vyhľadávanie.

Je založený na pokročilej technológii indexovaného vyhľadávania Morfix s podporou lingvistických modulov.

Pracuje ako zásuvný modul do systému Adobe Acrobat a Adobe Reader tak, že tvorí jeho integrálnu súčasť.

Základné vlastnosti

 • Podpora písem – systém podporuje písmená používané v strednej a západnej Európe (slovenčina, čeština, ...).
 • Lingvistické vyhľadávanie – súčasťou sú jazykové moduly umožňujúce vyhľadávať všetky tvary slova.
  Momentálne sú súčasťou moduly pre slovenský, anglický a nemecký jazyk.
 • Synonymické vyhľadávanie – umožňuje vyhľadávať synonymá k zadávaným slovám, a tým posúva jednoduché vyhľadávanie slov na vyhľadávanie pojmov. Momentálne je súčasťou modul slovenských synoným
 • .
 • Výrazy – pri vyhľadávaní je možné použiť komplikované výrazy skladajúce sa z viacerých slov a vzťahov medzi nimi – AND, OR, NOT alebo NEAR. Je možné vyhľadávať dvojice slov, ktoré sú od seba vzdialené až o 8 slov.
 • Fuzzy – pomáha pri vyhľadávaní chybných slov s typografickými alebo diakritickými chybami, ktoré by inak nebolo možné nájsť.
 • Samostatný Search modul – zásuvný modul pre Adobe Acrobat a Adobe Reader, umožňujúci zadávanie požiadaviek (dotazov) na vyhľadávanie. Je voľne šíriteľný.
MorfixPDF

MorfixPDF obsahuje

 • MorfixPDF Index Manager
 • MorfixPDF Search

 

MorfixPDF Index Manager

Je určený na vytváranie, editovanie a správu fulltextových indexov nad jednotlivými PDF súbormi alebo skupinami súborov v adresároch. Umožňuje tiež vytváranie indexov určených na distribúciu spolu s dokumentmi na počítačových médiách CD, DVD...

MorfixPDF Search

Zásuvný modul pre Adobe Acrobat a Acrobat Reader umožňujúci zadávanie požiadaviek (dotazov) na vyhľadávanie. Je súčasťou základnej verzie MorfixPDF alebo ako voľne šíriteľný samostatný modul.
Možno ho voľne distribuovať spolu s dokumentmi a indexami bez potreby ďalšej licencie.

 

MorfixPDF je dostupný v týchto jazykových mutáciách:

 • slovenčina
 • čeština
 • angličtina