Webhosting — UNIX

Apache/PHP, MySQL, ...

Hosťovanie internetových aplikácií a služieb založených na operačnom systéme UNIX.

Základné vlastnosti

 • Web server – Apache
 • neobmedzený počet subdomén
 • databázy – MySQL
 • správa databáz – phpMyAdmin
 • prístup – FTP, FTPS

Pokročilé vlastnosti

 • Password Protected Directories
 • .htaccess
 • PHP
 • Apache mod_rewrite
 • Cron Jobs
 • Custom DNS Records
 • GD2, ImageMagick, ...
 • CMS – Joomla, Typo3
 • denný a týždenný backup