Webhosting — Windows

IIS, ASP, ASP.NET, Access, MS SQL

Hosťovanie internetových aplikácií a služieb založených na pokročilom operačnom systéme Microsoft Windows Server 2003.

Základné vlastnosti

  • Web server – IIS
  • COM, ASP, ASP.NET
  • neobmedzený počet subdomén
  • databázy – MS SQL Server, MS Access, MySQL
  • prístup – FTP
  • denný a týždenný backup