PDF - Portable Document Format

Publikovanie článkov, dokumentov, časopisov a kníh na CD-ROM a DVD

Na objednávku vám z vašich digitálnych tlačových podkladov časopisov, kníh a rôznych iných dokumentov pripravíme elektronickú publikáciu na CD-ROM/DVD. Elektronická publikácia ako príloha v knihe môže doplniť obsah tlačenej verzie o množstvo ďalších písomných a obrazových materiálov, pričom nosné médium poskytuje obrovskú kapacitu. CD/DVD môže nahradiť klasickú knihu alebo časopis. Môže slúžiť na archiváciu dát. Na CD/DVD alebo na internete možno skompletovať celé ročníky článkov, právnických dokumentov, obrazových materiálov a podobne.

 

 

Spracovanie dát vo formáte PDF

Z digitálnych tlačových podkladov vytvoríme elektronickú podobu publikácie s optimalizovanou veľkosťou podľa požiadaviek na kvalitu.
Podľa požiadaviek zákazníka ju hypertextovo spracujeme.
Pridáme:

  • ovládacie prvky – tlačidlá, listboxy, ikony, ...,
  • hyperlinky a skoky na definované miesta v dokumente alebo na internete,
  • systém záložiek smerujúcich na podstatné časti publikácie,
  • zmenšené náhľady pre lepšiu oientáciu.

Vznikne tak dielo, ktoré používateľovi umožní jednoduchú a prehľadnú manipuláciu s publikáciou a rýchlu orientáciu v nej.

 

Fulltextový index

Na zlepšenie vyhľadávania môžeme pridať k publikácii lingvistický fulltextový index vytvorený pomocou MorfixPDF. Pri tvorbe indexu sú použité lingvistické moduly, hlavne lematizátor, ktorý výrazne zlepšuje možnosti vyhľadávania slov (skloňovanie, časovanie, stupňovanie...). Tu nájdete popis technológie Morfix. V takto vytvorenej publikácii je možné využiť modul MorifxPDF Search na vyhľadávanie slov a fráz s gramatickými ohybmi, na vyhľadávanie nepresne zadaných slov (napríklad s chybami v diakritike) alebo na vyhľadávanie výskytu určitých slov v kombinácii s inými slovami a podobne. Vyhľadávanie je vysoko efektívne, presné a rýchle. Modul MorfixPDF Search je možné bezplatne šíriť s publikáciami na CD/DVD nosičoch a môže sa automaticky inštalovať v procese inštalácie publikácie.

 

Inštalačný program

Pre bezproblémovú distribúciu a inštaláciu elektronickej publikácie koncovým používateľom môžeme spracovať a priložiť k publikácii inštalačný program, ktorý zabezpečí inštaláciu publikácie, fulltextových indexov, modulu MorfixPDF Search, ako aj prehliadača Adobe Reader na počítač koncového používateľa. Inštalácia može vytvoriť aj programovú skupinu v Štart menu a ikonu na ploche počítača.