Slovník synoným slovenského jazyka

Slovník synoným (thesaurus) umožňuje vyhľadávať a používať synonymá (slová s totožným alebo blízkym významom) a antonymá (slová s opačným významom). Jeho cieľom je obohatiť vyjadrovacie schopnosti pisateľa.

Slovo nie je nutné zadávať v jeho základnom tvare, keďže slovník synoným ho dokáže rozpoznať v jeho ľubovoľnom ohybe. 

Využíva klasickú štruktúru synonymických slovníkov. Pri viacvýznamovom slove ponúkne zoznam slov, ktoré tieto významy zastupujú. Sú to dominanty alebo príznakové slová synonymických radov. Ak existujú k slovu antonymá, ponúkne ich zoznam. Po výbere významu slova ponúkne tezaurus jeho celý synonymický rad (zoznam synoným), resp. antonymá.

Slovník synoným obsahuje 47 tisíc synonymických radov a k nim dokáže ponúknuť spolu až 200 tisíc synoným.