Jazykový korektor slovenského jazyka

Jeho úlohou je nájsť chyby v texte a ponúknuť správne tvary na ich opravu.

Slovná zásoba korektora zahŕňa približne 66 tisíc koreňov slov, ku ktorým je definovaných viac ako 880 vzorov ohýbania. Korektor obsahuje pravidlá používania predpôn, algoritmy odvodzovania rôznych slovných druhov, ako aj algoritmy na rozpoznávanie čísloviek. Na základe uvedených údajov a algoritmov dokáže modul jazykového korektora rozoznať až 9 miliónov rôznych tvarov slovenských slov.

Jazykový korektor bol vytváraný na základe rozsiahleho korpusu textov z rôznych oblastí. Sú v ňom obsiahnuté všetky najnovšie kodifikačné príručky slovenského jazyka, a to Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka. Okrem toho je pridaný aj veľký počet používaných cudzích a odborných slov, ako aj názvov a mien.

Hlavné vlastnosti sú:

  • rozsiahla slovná zásoba
  • rozšírená ponuka spisovných tvarov
  • inteligent AutoCorrect
  • vysoký výkon
  • podpora 32 aj 64-bitových verzií Windows

Ukážka vytvárania ponúk v MS Word

Inštalácia

Súčasťou dodávky sú inštalačné programy umožňujúce bezproblémovú inštaláciu do všetkých podporovaných produktov a verzií, ktorých úplný výpis je uvedený v Tabuľke implementácií.