Vytvorenie e-mail konta v MS Outlook

 1. V Microsoft Outlook vyberte voľbu Tools > E-mail Accounts.

 2. V okne E-mail Accounts wizard, vyberte "Add a new e-mail account" a kliknite Next.

 3. Pre druh servera vyberte "POP3" alebo "IMAP" (rozdiely madzi POP3 a IMAP nájdete na str. IMAP alebo POP3?) a kliknite Next.

 4. V okne Internet E-mail Settings vložte informácie o vašom konte:

  Your Name
  Napíšte vaše meno - pridáva sa k e-mail adrese, ale má len informatívny význam.
  E-mail Address
  Napíšte vašu e-mail adresu.
  User Name
  Znova napíšte vašu e-mail adresu.
  Password
  Napíšte heslo pre vašu e-mail adresu.
  Incoming mail server (POP3)
  Napíšte meno servera pre prichádzajúcu poštu.
  Outgoing mail server (SMTP)
  Napíšte meno servera pre odchádzajúcu poštu.
 5. Kliknite na "More Settings ..."
 6. V okne Internet E-mail Settings, vyberte "Outgoing Server" tab.
 7. Vyberte "My outgoing server (SMTP) requires authentication"
 8. Vyberte "Use same settings as my incoming mail server".

 9. Kliknite na OK.

 10. Kliknite na Finish.