Často kladené otázky a odpovede

Ak máte pri používaní jazykových modulov nejaký problém, s ktorým si neviete poradiť, napíšte nám.

8. Recognita Plus 4
Recognita nerozpozná mäkčeň na poslednom znaku v slove.

7. MS Word 95/97
Po nainštalovaní jazykových modulov sa stále spúšťa anglický/český korektor.

6. MS Word 95/97 CZ
"Uživatelský slovník xxx.DIC je příliš rozsáhlý. Zkuste jej rozdělit na dvě poloviny."

5. MS Word 95/97
Zobrazí sa správa "There are too many spelling or gramatical errors in xxxx.doc to continue displaying them..."

4. MS Word 95CZ/97

Pri voľbe jazyka textu (Tools -> Language/Nástroje -> Jazyk) sa zobrazí slovenčina dvakrát - Slovak aj Slovenčina.

3. MS Word 97

Po upgrade z verzie 95 na 97 prestalo fungovať automatické rozdeľovanie slov (hyphenation).

2. Lotus Notes CZ

Pri spustení slovenského jazykového korektora sú nesprávne zobrazované a interpretované znaky s diakritikou (mäkčene, dĺžne...).

1. Lotus WordPro96

Napriek počiatočnému nastaveniu jazyka dokumentu na slovenčinu nefungujú nástroje na korektúru v ďalších oddieloch (divisions).


8. Recognita Plus 4 top

OTÁZKA
Recognita v niektorých prípadoch nerozpozná mäkčeň na poslednom znaku v slove hlavne pri písmenách ľ, ď a ť.
ODPOVEĎ
V prípade, že je to posledný znak v slove, Recognita ho nepovažuje za súčasť slova. Preto ho neposiela ani korektoru pravopisu a sama ho pridá za všetky slová v ponuke náhrad (podobne pracuje so všetkými interpunkčnými znakmi: bodkou, čiarkou, výkričníkom, dvojitými úvodzovkami, atď.). Pridanie slova do užívateľského slovníka nepomôže, pretože Recognita do neho pridá vstupné (nerozpoznané) slovo bez interpunkčných znakov a nie slovo, ktoré zvolíte ako jeho náhradu (do užívateľského slovníka pridávate slová, ktoré korektor nepozná, ale sú korektné).
RIEŠENIE
Použite 'Training' pre písmená s diakritikou. Cez 'Tools->Options' zvoľte   'Proofing' a pridajte do 'User defined string pairs' zámenu t na ť. Zároveň zaškrtnite v sekcii 'Stop on...' voľbu 'User defined String' a pri prvom výskyte chyby počas korekcie textu pomocou funkcie 'Proof' zvoľte 'Change All'.


7. MS Word 95/97  top

OTÁZKA
Aj po správnom nainštalovaní jazykových modulov sa stále spúšťa anglický/český korektor.
ODPOVEĎ
Jazyk, podobne ako typ písma, jeho rez, farba, veľkosť... je atribútom príslušného textu. Ak sa má teda text kontrolovať v požadovanom jazyku, treba mu ho priradiť.
RIEŠENIE
Podrobný návod na nastavovanie a používanie jazyka v MS Word nájdete na stránke Používanie jazykových modulov v MS Word.


6. MS Word 95/97 CZ top

OTÁZKA
Pri spustení korektora  vypíše Word  hlásenie: "Uživatelský slovník xxx.DIC je příliš rozsáhlý. Zkuste jej rozdělit na dvě poloviny."
ODPOVEĎ
Táto situácia nastane vtedy, keď ste zvolili niektorý z hlavných slovníkov pre jazykové korektory ako používateľský slovník. Hlavné slovníky majú príponu .LEX, používateľské zvyčajne .DIC. Hlavné slovníky obsahujú štandardnú slovnú zásobu konkrétneho jazyka a nie sú určené na editovanie (pridávanie a uberanie) slov používateľom; na to slúžia používateľské slovníky, ktoré si vytvára používateľ sám.

RIEŠENIE
Vo funkcii Nástroje -> Možnosti v okne Pravopis cez tlačidlo Vlastní slovníky... aktivujte okno Vlastní slovníky. V ňom postupne všetky slovníky s príponou .LEX zaškrtnite (ak existuje) a následne zvoľte tlačidlo Odstranit. V prípade, že ste do slovenského slovníka (súbor MSSP_SK.LEX) pridali nejaké slovo, je nutné opätovne vykonať inštaláciu modulov.


5. MS Word 95/97 top

OTÁZKA
Pri písaní (načítaní zo súboru) textu sa zobrazí sa správa: "There are too many spelling or gramatical errors in xxxx.doc to continue displaying them..." a prestanú sa zobrazovať chybné slová podčiarknuté červenou vlnovkou.

ODPOVEĎ
Táto situácia nastane, ak je text príliš dlhý a je v ňom veľa chybných slov (cudzích slov, mien...), pričom máte nastavené podčiarkovanie chybných slov.

RIEŠENIE
Ak chcete, aby sa vám aj v takomto dokumente zobrazovali chybné slová, musíte ho korigovať po častiach. To urobíte tak, že požadovaný jazyk priradíte len časti textu (veľkosť textu závisí od počtu chybných slov - môže to byť niekoľko desiatok strán) a ostatnému textu priradíte jazyk no proofing. Takto po častiach prejdete celým textom.

 


4. MS Word 95CZ/97  top

OTÁZKA
Pri voľbe jazyka textu (Tools -> Language/Nástroje -> Jazyk) sa zobrazí slovenčina dvakrát - Slovak aj Slovenčina.

ODPOVEĎ
Kód slovenského jazyka je zaregistrovaný dvakrát. Definovanie jazyka Slovenčina vykonáva inštalačný program jazykových modulov pre Office95, kde všetky verzie okrem CZ nepoznali slovenčinu ako jazyk, a preto ho nedávali do ponuky jazykov. Do verzie 97 sa dostane z predchádzajúcej inštalácie verzie 95.

RIEŠENIE
Je jedno, ktorú položku menu si vyberiete, obe voľby sú ekvivalentné a volajú tie isté jazykové moduly.

 


3. MS Word 97  top

OTÁZKA
Po upgrade z verzie 95 na 97 prestalo fungovať automatické rozdeľovanie slov (hyphenation).
ODPOVEĎ
Príčinou je zmena v registrácii deliacich modulov v novej verzii aplikácie Word97.

RIEŠENIE
Tento problém rieši inštalačný program produktu SLPACK/MS32 ktorý môžete získať za upgrade cenu, ak ste registrovaným používateľom predchádzajúcej verzie.

 


2. Lotus Notes CZ top

OTÁZKA
Pri spustení slovenského jazykového korektora sú nesprávne zobrazované a interpretované znaky s diakritikou (mäkčene, dĺžne...).
ODPOVEĎ
Príčinou je nesprávne nastavenie kódových stránok pre vstup a zobrazenie textu v programe Lotus Notes.

RIEŠENIE
Správne nastavenie kódových stránok je International English. Táto podmienka je implicitne splnená v anglickej verzii programu, pre českú verziu Lotus Notes je minimálne potrebné v jeho programovom adresári (v ktorom sa nachádza NOTES.EXE) skopírovať súbor L_CP1252.CLS do súboru L_CPWIN.CLS (prepísať ho).

 


1. Lotus WordPro96 top

OTÁZKA
Napriek počiatočnému nastaveniu jazyka dokumentu na slovenčinu nefungujú nástroje na korektúru v ďalších oddieloch (divisions).
ODPOVEĎ
Dôvodom je fakt, že aplikácia WordPro96 nepozná v svojej originálnej verzii slovenčinu, a preto ju nekorektne prenesie do ďalších oddielov dokumentu.

RIEŠENIE
Je potrebné osobitne vykonať a potvrdiť nastavenie slovenského jazyka pre každý oddiel (Oddíl, Division) napriek tomu, že sa zdá, že je správne nastavený.