Tabuľka implementácií

V tabuľke sú uvedené len aplikácie, ktoré boli testované našou spoločnosťou. Úplný zoznam zahŕňa niektoré ďalšie aplikácie, hlavne z rodiny MS Office.

produkt

verzia

korektor

tezaurus

delenie

  Microsoft Office 4.2, 4.3, 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010
Word 2 ü   ü
  6 ü ü ü
  95 (7) ü ü ü
  97 (8) ü ü ü
  2000 (9) ü ü ü
  2002 (10) ü ü ü
  2003 (11) ü ü ü
  2007 (12) ü ü ü
Excel 4 ü    
  5 ü    
  95 (7) ü    
  97 (8) ü    
  2000 (9) ü    
  2002 (10) ü    
  2003 (11) ü    
  2007 (12) ü    
PowerPoint 95 (7) ü    
  97 (8) ü    
  2000 (9) ü    
  2002 (10) ü    
  2003 (11) ü    
  2007 (12) ü    
Access 95 (7) ü    
  97 (8) ü    
  2000 (9) ü    
  2002 (10) ü    
  2003 (11) ü    
  2007 (12) ü    
Outlook 97 (8) ü    
  2000 (9) ü    
  2002 (10) ü    
  2003 (11) ü    
  2007 (12) ü    
FrontPage 98 (3) ü ü  
  2000 (9) ü ü  
  2002 (10) ü ü  
  2003 (11) ü ü  
  2007 (12) ü ü  
Mail 3 ü    
Exchange 4 (16/32bit) ü    
Outlook Express 5 ü    
  6 ü    
Project 98 (8) ü    
Publisher 2000 (9) ü   ü
  2002 (10) ü   ü
  2003 (11) ü   ü
  2007 (12) ü   ü
OneNote 2003 (11) ü    
  2007 (12) ü    
InfoPath 2003 (11) ü    
  2007 (12) ü    
Groove 2007 (12) ü    
  Lotus Notes 4.x ü    
  5.x ü    
  6.x ü   
  7.x ü    
  8.x ü    
  Works 3 ü   ü
  95 (4) ü ü ü
  Lotus SmartSuite 96 a 97
WordPro 96 ü ü ü
  97 ü ü ü
1-2-3 97 ü    
Freelance Graphics 97 ü    
Approach 97 ü    
  Corel Ventura 4.2 ü   ü
  5 ü   ü
  7     ü
  8     ü
  10     ü
  Quark XPress 3.1 - 3.32     ü
  4.0 - 4.10     ü
  Page Maker 4.0     ü
  5.0x     ü
  6.0 - 6.01     ü
  Recognita Plus 3.0 ü    
  3.2 ü    
  4.0 ü    
  5.0 ü