SLPACK/MS

Jazykové moduly pre Microsoft Office

SLPACK/MS obsahuje:

Kancelárske produkty rodiny Microsoft Office prirodzene vyžadujú existenciu jazykových nástrojov. Slovenské jazykové moduly sú vyvinuté nielen pre produkty Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint, PublisherProject, FrontPage, InfoPath, OneNote, Groove... ), ale aj pre niektoré ďalšie kancelárske produkty, ako napr. Works, Outlook Express a ďalšie.

Hlavné vlastnosti

  • bohatá slovná zásoba
  • pravidelná aktualizácia
  • jednoduchá inštalácia
  • vysoký výkon
  • podpora najnovších verzií Microsoft Office
  • podpora 32 aj 64-bitových systémov

Popis technologického základu jednotlivých modulov nájdete na stránkach Technológie -> Lingvistické moduly.

Najväčšiu podporu jazykovými nástrojmi vyžadujú textové editory. V rodine kancelárskych produktov Microsoft Office je to Microsoft Word, ktorý využíva všetky tri jazykové moduly: korektor, slovník synoným a delenie slov. V nových verziách Microsoft Word pracuje korektor paralelne na pozadí a neznáme slová vyznačuje na obrazovke, čo veľmi urýchľuje proces kontroly dokumentov.

Ukážka jazykového korektora v MS WORD

V ostatných aplikáciách rodiny produktov Microsoft Office sa používa väčšinou iba korektor, takže je možné kontrolovať okrem e-mailov a prezentácií aj texty v databázach, kalkulačných hárkoch, publikáciách, projektoch a webových stránkach.

Podpora jednotlivých verzií

  • SLPACK/MS – pre Microsoft Office 2000, XP, 2007, 2010 a 2012
  • SLPACK/MS64 – pre Microsoft Office 2010
  • SLPACK/MS32 – pre Microsoft Office 95 a 97
  • SLPACK/MS16 – pre Microsoft Office 4.x

Inštalácia

Súčasťou dodávky sú inštalačné programy umožňujúce bezproblémovú inštaláciu do všetkých podporovaných produktov a verzií, ktorých úplný výpis je uvedený v Tabuľke implementácií.
Inštalačný program poslednej verzie SLPACK/MS v. 4.x je v súlade so systémom MSI (Microsoft Installer), čo zjednodušuje správu hlavne v rozsiahlych podnikových systémoch.

Riešenie niektorých problémov súvisiacich s používaním slovenských jazykových modulov nájdete na stránke Otázky & odpovede.