Jazykový korektor slovenského jazyka

Online testovacia verzia

Do textového okna napíšte text, ktorý chcete skontrolovať a nastavte parametre kontroly.

Parametre kontroly:

Ignorovať slová pozostávajúce z veľkých písmen. Ignorovať slová začínajúce veľkým písmenom.
Ignorovať slová obsahujúce číslice. Ignorovať slová pozostávajúce len z rímskych číslic.
Označí 2 po sebe idúce rovnaké slová ako chybu. Ignorovať internetové adresy.