SLPACK/LN

Jazykový korektor pre Lotus Notes

SLPACK/LN obsahuje:

Pri tvorbe a správe dokumentov v systéme Lotus Notes hrá dôležitú úlohu vyhľadávanie a odstraňovanie pravopisných chýb. Vo významnej miere to uľahčuje jazykový korektor.

Hlavné vlastnosti

  • bohatá slovná zásoba
  • pravidelná aktualizácia
  • jednoduchá inštalácia
  • vysoký výkon
  • podpora najnovších verzií Lotus Notes

Popis technologického základu jednotlivých modulov nájdete na stránkach Technológie -> Lingvistické moduly.

Ukážka jazykového korektora v Lotus Notes

 

Podpora jednotlivých verzií

  • SLPACK/LN – Lotus Notes v. 4.1 – 8

Inštalácia

Súčasťou dodávky sú inštalačné programy umožňujúce bezproblémovú inštaláciu do všetkých podporovaných produktov a verzií, ktorých úplný výpis je uvedený v Tabuľke implementácií.

Riešenie niektorých problémov súvisiacich s používaním slovenských jazykových modulov nájdete na stránke Otázky & odpovede.