SLPACK/CV

Jazyková podpora pre Corel Ventura

SLPACK/CV obsahuje:

Žiadnu z verzií programu Corel Ventura (až po verziu 10) nie je možné bez úprav použiť na bezproblémové spracovanie slovenských a českých textov.

Hlavné vlastnosti (v závislosti na jednotlivých verziách) sú:

  • úprava vnútorných kódových tabuliek
  • správna manipulácia so slovenskými a českými znakmi
  • správne výberanie slov pre delenie a speller
  • konverzie malé/veľké písmená
  • správne umiestnenie znakov úvodzoviek
  • korektné vyhľadávanie, výmena, indexovanie
  • úprava vstupno/výstupných textových filtrov
  • generovanie korektného PostScipt výstupu pre PDF Printer
  • filter pre Text602

Popis technologického základu jednotlivých modulov nájdete na stránkach Technológie -> Lingvistické moduly.

Podpora jednotlivých verzií

SLPACK/CV10 – Corel Ventura v. 10 – jazyková podpora, slovenské a české delenie
SLPACK/CV8 – Corel Ventura v. 8 – jazyková podpora, slovenské delenie
CZPACK/CV8 – Corel Ventura v. 8 – jazyková podpora, české delenie
SLPACK/CV7 – Corel Ventura v. 7 – jazyková podpora, slovenské delenie
CZPACK/CV7 – Corel Ventura v. 7 – jazyková podpora, české delenie
SLPACK/CV5 – Corel Ventura v. 5 – jazyková podpora, slovenské delenie, korektor, filter T602
CZPACK/CV5 – Corel Ventura v. 5 – jazyková podpora, české delenie, filter T602
SLPACK/CV4 – Corel Ventura v. 4.1, 4.2 – jazyková podpora, slovenské delenie, korektor, V/V filtre – T602, ASCII, WordPerfect, AmiPro, MS Word
CZPACK/CV4 – Corel Ventura v. 4.1, 4.2 – jazyková podpora, české delenie, V/V filtre – T602, ASCII, WordPerfect, AmiPro, MS Word
SLPACK/CV3 – Ventura Publisher v. 3 – jazyková podpora, slovenské delenie

Inštalácia

Súčasťou dodávky sú inštalačné programy umožňujúce bezproblémovú inštaláciu do všetkých podporovaných produktov a verzií, ktorých úplný výpis je uvedený v Tabuľke implementácií.

Riešenie niektorých problémov súvisiacich s používaním slovenských jazykových modulov nájdete na stránke Otázky & odpovede.