Ekonómia v novej ekonomike

Testy s otázkami

Elektronická publikácia na CD-ROM je súčasťou rovnomennej tlačenej publikácie. Obsahuje testy s otázkami, ktoré sú naviazané na jednotlivé okruhy problémov spracované v 40 kapitolách učebnice.

 

Testy slúžia ako pomôcka pre študentov na zistenie úrovne zvládnutia konkrétnej oblasti predmetu výučby s cieľom vyhodnotenia získaných vedomostí o danej problematike. Ku každej otázke je uvedených niekoľko odpovedí, z ktorých je vždy len jedna správna. Po kliknutí na príslušnú možnosť študent hneď zistí, či odpovedal správne alebo nesprávne. V prípade nesprávnej odpovede sa mu v okne objaví číslo kapitoly v učebnici, kde si môže danú tematiku podrobnejšie naštudovať a kde nájde správnu odpoveď.

 

 

Na preverenie vedomostí zo všetkých tematických okruhov slúži súbor 8 testov. Každý test obsahuje 40 náhodne vybraných otázok zo všetkých kapitol.

Publikácia má svoj vlastný prehliadací program, ktorý má rýchlu odozvu a príjemné používateľské prostredie. Súčasťou dodávky je jednoduchý inštalačný program.

Objednávky prijíma a publikáciu distribuuje vydavateľstvo Iura Edition, spol. s r.o.