Elektronická Zbierka zákonov SR

Kompletný súbor 24 ročníkov Zbierky zákonov SR na jednom DVD
ročníky 1989 – 2012

Teraz aj s fulltextovým vyhľadávaním.

Obsahuje 12 767 predpisov vydaných v 4 234 čiastkach – viac ako 121 000 strán.

Zväčši obrázok Do najmenších podrobností zrekonštruovaná Zbierka zákonov vrátane všetkých obrazových príloh, dodatkov a registrov v klasickej forme, na ktorú ste zvyknutí.

Publikácia je vytvorená pomocou systému Adobe Acrobat v prenositeľnom formáte (PDF) a možno ju používať na počítačových platformách Windows, Macintosh a UNIX. Program na prácu s publikáciou (Adobe Reader CE - CZ a EN verzia) je súčasťou dodávky.

Inštalácia

Súčasťou dodávky je inštalačný program, umožňujúci bezproblémovú inštaláciu všetkých súčastí systému.

Ovládanie

Publikácia má jednoduché ovládanie, založené na široko akceptovanom štandarde programu Adobe Reader, ktoré zvládne aj úplný počítačový laik. K základným ovládacím prvkom bol pridaný celý rad ďalších, ktoré obohacujú možnosti ovládania o úplne nové prvky a zvyšujú komfort používateľa.

TlačZväčši obrázok

Všetky predpisy a ich obrazové prílohy sú zrekonštruované do podoby, v akej vyšli v Zbierke zákonov. Systém umožňuje tlač dokonalých čiernobielych alebo farebných kópií predpisov, ktoré sú identické s tlačenou verziou Zbierky zákonov.

Hypertext

Hypertext je aktívny text, ktorý obsahuje linku na inú časť dokumentu. Kliknutím na takýto text sa vykoná skok na zobrazenie tej časti dokumentu, s ktorou je zviazaný.

Hypertextovo sú spracované obsahy všetkých čiastok, chronologických aj vecných registrov, ktoré vychádzali v jednotlivých ročníkoch Zbierky zákonov.

ZáložkyZväčši obrázok

Každý ročník má podrobne spracovaný systém záložiek na prehľadné a rýchle vyhľadanie čiastok, predpisov a ich príloh, ako aj vecného a chronologického registra.

 

 

 

Vyhľadávanie podľa číslaZväčši obrázok

Publikácia obsahuje unikátny nástroj na priame rýchle vyhľadávanie podľa čísla predpisu alebo čísla čiastky a ročníka.

 

 

 

 

 

Fulltextové vyhľadávanieZväčši obrázok

Súčasťou inštalácie je aj fulltextový lingvistický vyhľadávací systém MorfixPDF, ktorý umožňuje vyhľadať všetky gramatické tvary slov a aj synoným k hľadaným slovám. Systém umožňuje pokročilé vyhľadávanie slov, slovných spojení a výrazov za pomoci jazykových modulov:
– lematizátor – pomáha nájsť všetky gramatické tvary hľadaného slova,
– slovník synoným – hľadá synonymá k hľadanému slovu,
– fuzzylogic modul – umožňuje nájsť text s nepresnosťami.

Zväčši obrázokSamotné fulltextové vyhľadávanie je založené na vopred vytvorenom indexe výskytov všetkých slov, ktorý sa inštaluje spolu s publikáciou. Za pomoci takéhoto indexu je vyhľadávanie akéhokoľvek počtu výskytov slov aj vo veľmi rozsiahlych textoch extrémne rýchle. Výsledky vyhľadávania sú k dispozícii takmer okamžite.