Úplné znenia

220 najdôležitejších zákonov SR

Teraz aj s fulltextovým vyhľadávaním a s hypertextovým vecným registrom.

Zväčši obrázok Obsahuje viac ako 8 000 kompletne zrekonštruovaných strán právnych predpisov v znení všetkých zmien a doplnkov v klasickej forme, na ktorú ste zvyknutí.

Predpisy sú priebežne aktualizované a ich počet sa mení v závislosti od straty účinnosti starých a nadobúdania účinnosti nových predpisov.

Publikácia je vytvorená pomocou systému Adobe Acrobat v prenositeľnom formáte (PDF) a možno ju používať na počítačových platformách Windows, Macintosh a UNIX. Program na prácu s publikáciou (Adobe Reader CE - CZ a EN verzia) je súčasťou dodávky.

Predpisy sú zaradené do tematických oblastí:

Zväčši obrázok

  • Ústavné právo
  • Občianske právo
  • Obchodné právo
  • Finančné právo
  • Pracovné právo
  • Správne právo
  • Trestné právo
  • Právo životného prostredia

Tu nájdete kompletný aktuálny zoznam predpisov

Inštalácia

Súčasťou dodávky je inštalačný program, umožňujúci bezproblémovú inštaláciu všetkých súčastí systému.

Ovládanie

Publikácia má jednoduché ovládanie, založené na široko akceptovanom štandarde programu Adobe Reader, ktoré zvládne aj úplný počítačový laik. K základným ovládacím prvkom bol pridaný celý rad ďalších, ktoré obohacujú možnosti ovládania o úplne nové prvky a zvyšujú komfort používateľa.

TlačZväčši obrázok

Všetky predpisy a ich obrazové prílohy sú zrekonštruované do podoby, v akej vyšli v Zbierke zákonov. Systém umožňuje tlač dokonalých čiernobielych alebo farebných kópií predpisov, ktoré sú identické s tlačenou verziou Zbierky zákonov.

Hypertext

Hypertext je aktívny text, ktorý obsahuje linku na inú časť dokumentu. Kliknutím na takýto text sa vykoná skok na zobrazenie tej časti dokumentu, s ktorou je zviazaný.

Hypertextovo sú spracované obsahy rozsiahlejších zákonov, vecný aj chronologický register.

ZáložkyZväčši obrázok

Publikácia má podrobne spracovaný štrukturovaný systém záložiek na rýchle vyhľadanie predpisu z jednotlivých oblastí práva.

 

 

 

 

Fulltextové vyhľadávanieZväčši obrázok

Súčasťou inštalácie je aj fulltextový lingvistický vyhľadávací systém MorfixPDF, ktorý umožňuje vyhľadať všetky gramatické tvary slov a aj synoným k hľadaným slovám. Systém umožňuje pokročilé vyhľadávanie slov, slovných spojení a výrazov za pomoci jazykových modulov:
– lematizátor – pomáha nájsť všetky gramatické tvary hľadaného slova,
– slovník synoným – hľadá synonymá k hľadanému slovu,
– fuzzylogic modul – umožňuje nájsť text s nepresnosťami.

Zväčši obrázokSamotné fulltextové vyhľadávanie je založené na vopred vytvorenom indexe výskytov všetkých slov, ktorý sa inštaluje spolu s publikáciou. Za pomoci takéhoto indexu je vyhľadávanie akéhokoľvek počtu výskytov slov aj vo veľmi rozsiahlych textoch extrémne rýchle. Výsledky vyhľadávania sú k dispozícii takmer okamžite.

 

Vecný registerZväčši obrázok

Súčasťou publikácie je podrobný vecný register, ktorý obsahuje takmer 200 hesiel a 1200 hypertextových väzieb na jednotlivé predpisy.

 

 

 

Chronologický registerZväčši obrázok

V chronologickom registri sú predpisy prehľadne zoradené podľa ich čísiel a rokov, v ktorých boli prijaté.