ELLEX

súbor právnych predpisov

ELLEX je rozsiahla elektronická publikácia, ktorá obsahuje viac než 1 000 platných právnych predpisov udržiavaných v aktuálnom znení a archív viac ako 700 už v súčasnosti neúčinných predpisov. Zároveň uchováva v predpisoch históriu ich zmien, takže poskytuje možnosti spätnej rekonštrucie ich znení.

Predpisy sú tematicky rozdelené do 7 právnych oblastí:

  • Právo sociálneho zabezpečenia
  • Daňové právo
  • Stavebné právo
  • Obchodné právo
  • Občianske právo
  • Pracovné právo
  • Trestné právo

Tu nájdete zoznam základných predpisov z jednotlivých oblastí práva

Vlastnosti elektronickej publikácie

Široký rozsah – súbor základných predpisov v každej tematickej oblasti je doplnený o rozsiahly súbor súvisiacich predpisov, na ktoré sa základné predpisy vo svojich zneniach odvolávajú.

Rýchla orientácia – hypertext je aktívny text, ktorý obsahuje linku na inú časť dokumentu. Hypertextovo sú spracované poznámky pod čiarou, obsahy, registre, navzájom sú zviazané súvisiace predpisy, väzby na predchádzajúce znenia, aktuálne informácie o zmenách a dodatkoch.

Vyhľadávanie – rýchla a efektívna funkcia vyhľadávania, súčasťou publikácie je fulltextový index.

Záložky – publikácia umožňuje používateľovi vkladať záložky na miesta, kam sa opakovane vracia.

Anotácie – k vybraným právnym predpisov si používateľ môže zapisovať poznámky.

Tlač – ľubovoľnú časť textu si používateľ môže skopírovať cez clipboard do inej aplikácie. Zároveň si môže vybratý predpis vytlačiť priamo na tlačiareň.

Ovládanie – jednoduché a intuitívne ovládanie, veľmi dobrá čitateľnosť. Prehliadací program má rýchlu odozvu a príjemné používateľské prostredie.

Redakcia neustále sleduje zmeny, ktoré vychádzajú v Zbierke zákonov SR a okamžite ich do publikácie zapracováva. Rozsah publikácie sa tým neustále zväčšuje.
Užívatelia majú, samozrejme, možnosť pripomienkovať obsah publikácie ELLEX. Redakcia uvíta všetky nápady a požiadavky na prípadné zmeny a rozšírenie publikácie v závislosti od potrieb praxe.

Inštalácia

Publikácia ELLEX je kompletizovaná štyrikrát do roka. Dodáva sa na CD-ROM. Súčasťou dodávky je inštalačný program, ktorý umožní bezproblémovú inštaláciu všetkých súčastí systému.