Zo súdnej praxe

Zo súdnej praxe je elektronická verzia rovnomenného časopisu, ktorý ako dvojmesačník vydáva nakladateľstvo Iura Edition.

Obsahuje výber z rozhodnutí Najvyššieho súdu SR tematicky spadajúcich do oblastí:

  • občianske právo
  • obchodné právo
  • pracovné právo
  • trestné právo
  • správne právo

V elektronickej publikácii sú spracované všetky čísla od roku 1996. S každým novým číslom časopisu vychádza aj jeho počítačovo spracovaná verzia.

Judikáty sú zaradené v databáze, s ktorou používateľ komunikuje pomocou jednoduchého obslužného programu. Prehliadač prehľadne zobrazuje celé telo judikátu aj s informáciou, ku ktorej časti akého predpisu sa dané rozhodnutie viaže. V databáze je možné listovať chronologicky podľa jednotlivých ročníkov a čísiel alebo tematicky v rámci jednotlivých oblastí.

Súčasťou je aj vecný register, ktorý pomôže používateľovi orientovať sa pri hľadaní rozhodnutia ponukou kľúčových slov a hesiel. K dispozícii je výstup na tlačiareň.

Publikácia je distribuovaná na CD-ROM so štandardným inštalačným programom a zabudovanou ochranou. Každé nové číslo časopisu je spracované na aktualizačnom CD-ROM. Inštalačný program zabezpečí pripojenie nového čísla časopisu k celkovej databáze rozhodnutí.

Objednávky prijíma a publikáciu distribuuje Nakladateľstvo právnickej literatúry Iura Edition, spol. s r.o.